Bestuur

Bestuursleden worden in de Jaarvergadering benoemd en zijn via onderstaande emailadressen bereikbaar.

 

Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester / Ledenadministratie

Coördinator commissies

Communicatie / Website

 

 

Ab Versteeg

Nico Goor

Eef Schoneveld

Teo Oortman

Peter Seijbel

Contact Mail    voorzitter

Contact Mail    secretaris

Contact Mail    penningmeester

Contact Mail    coordinator

Contact Mail    communicatie

 

Ledenadministratie

Eef Schoneveld

Contact Mail    ledenadministratie