Lief & Leed

Het bestuur van PaBeRo hecht grote waarde aan een goed contact met alle leden.
Met name in geval van vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen, b.v. een huwelijksjubileum of een ziekenhuisopname, willen wij namens PaBeRo blijk geven van ons meeleven.
Na jarenlange trouwe dienst hebben we in de jaarvergadering van 17 april 2024 onder luid applaus afscheid genomen van Bregje Kloppert-Hoekstra en Koos kloppert.
Voor de coördinatie van de Lief en Leed activiteiten zijn we thans op zoek naar een nieuw lid. Zolang wordt deze functie waargenomen binnen het bestuur.


Wilt u een melding aanleveren voor Lief & Leed vul dan onderstaand formulier in
                                               Regeling Lief en Leed