Lief & Leed

Het bestuur van PaBeRo hecht grote waarde aan een goed contact met alle leden.
Met name in geval van vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen, b.v. een huwelijksjubileum of een ziekenhuisopname, willen wij namens PaBeRo blijk geven van ons meeleven.
Bregje Kloppert-Hoekstra heeft de coördinatie van de Lief en Leed activiteiten.
Wilt u haar in een voorkomend geval informeren? 
U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand formulier.

Regeling Lief en Leed 2024